Modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v Humennom - 1. etapa, 2. etap